Petjä pää savvus.

Teenistus Miikse kirikus

19.06.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Nelipühi e viiekümnenda päeva püha Kolmainupüha Suvistõpühi