Annat perse teisele sittu', situ' ess' hot' läbi küleluiõ.

Teenistus Miikse kirikus

07.08.2016 09:00

Miikse kirikus teenistus kell 9.00

Õiglase Anna kõige pühama Jumalasünnitaja ema uinumine
Annõpäiv
liturgia kirikus, palvus ja väike veepühitsus Pelsi tsässonas