Anna jummal hättä, küll hädäle appi saa.

Teenistus Luhamaa kirikus

02.10.2016 10:00

Luhamaa kirikus teenistus kell 10.00

Meie kõigepühama valitseja Jumalasünnitaja Ikkaneitsi Maria kaitsmine Pokrov