Sannah kah süvväs saia, pingi all piirakot.

Aiandushuviliste koosolek

19.03.2016 11:00

Kutsume kõiki aiandushuvilisi koosolekule, mis toimub 19. märtsil 2016 algusega kell 11 Obinitsas Seto seltsimajas

Koosoleku eesmärk on „Tulundusühistu asutamine“ ja sellega seonduvate küsimuste arutamine.
Päevakorras:
1. Osalejate nägemus kavandatavast ühistegevusest tulundusühistuna
• Ühistegevuse vajadus, võimalused, riskid;
• Ühistegevuse tegevusvaldkonnad, konkreetsed tegevused, eesmärgid, visioon;
• Iga liikme isiklik nägemus, vajadused ja ettepanekud ühise tegevuse arendamisel;
• Osalemistingimused ühistu liikmeks vastuvõtmisel.

2. Tulundusühistu asutamine.
3. Põhikirja vastuvõtmine (s.h. ühistu eesmärgi, tegevuste ja osamaksu suuruse kinnitamine).
4. Juhatuse valimine ja kinnitamine, revidendi valimine ja kinnitamine.
5. Tulundusühistu tegevuskava (kuni 1. aastaks ja kuni 5. aastaks).

Palun kõigil osalejatel põhjalikult mõelda, missugused on tema soovid ja nägemus kavandatavast ühistegevusest. Mida võiks iga liige teha iseseisvalt ja mida oleks vaja teha ühiselt. Ootame koosolekul kõigi osalejate aktiivset osavõttu.

Loodetavasti jõuame punkti 1 arutelul nii kaugele, et selle tulemusel saame asuda ühistu loomisele.

Osalemisest teatamine ja küsimused: 

Aime Tulp

Tel. 50 66 999
Aime.tulp@gmail.com