Kui külvät, nii põimat.

Juubõlikonvõrents „Mul viil sõna' sõõrunõsõ' ... – PAUL HAGU 70“

01.10.2016 11:00

Obinitsa

Rahvaluulõtiidläse ni seto liikmisõ vidäjä Hao Paali 70. sünnüpäävä tähüstämises tulõ puulpäävä, 1. rehekuul Obinitsa küläkeskusõh konvõrents „Mul viil sõna’ sõõrunõsõ’ ... – PAUL HAGU 70“. Juubõlikonvõrendsi kava.

Tartost lätt konvõrendsile eräle buss 1. rehekuu hummogu kell 9 Vanõmuisõ alomadsõst parklast. Niisamatõ om kõrraldõt õdagunõ bussisõit Tartohe tagasi. Pallõmi’ huviliisil hinnäst konvõrendsilõ kirja panda’ ni bussisõidu huvist tiidä’ anda’ kõgõ ildampa 20. süküskuul aadrõssil eva.saar@ut.ee.

Juubõlikonvõrents kõrraldõdas Seto Instituudi ni Tarto Ülikooli kuuhtüüh. Juubõlikonvõrendsilõ leivä’ turna ala’ Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tarto Ülikuul.

Lähämb teedüs: Raudoja Ahto, raudahto@gmail.com

Saarõ Eva, eva.saar@ut.ee

***

Rahvaluuleteadlase ja seto liikumise eestvedaja Paul Hagu 70. sünnipäevale pühendatud juubelikonverents „Mul viil sõnaˀ sõõrunõsõˀ ... – PAUL HAGU 70“ toimub laupäeval, 1. oktoobril 2016 algusega kell 11 Obinitsa külakeskuses. Vt juubelikonverentsi kava.

Konverentsile sõiduks on tellitud buss väljumisega kell 9.00 Tartust, Vanemuise alumisest parklast. Samuti on konverentsipäeva õhtul korraldatud transport Obinitsast Tartusse. Palume konverentsil osavõtust (sh ühise bussiga sõidusoovist) teatada aadressil eva.saar@ut.ee hiljemalt 20. septembriks 2016.

Konverentsi korraldavad Seto Instituut ja Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus. Konverentsi toimumist toetavad Kultuuriministeerium, Rahvakultuuri Keskus (Setomaa kultuuriprogramm 2014–2018), Tartu Ülikool.

Lisainfo: Ahto Raudoja, raudahto@gmail.com

Eva Saar, eva.saar@ut.ee