Targal om suu söämeh, rumalal söä suuh.

Käsitööettevõtlusfoorum

08.10.2016 09:00

Obinitsa - Värska

8. oktoobril tähistatakse Värskas käsitööettevõtlusfoorumiga Seto Käsitüü Kogo kümnendat tegutsemisaastat. Vaata kava ja plakatit.Foorum toimub koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga (ERKL). Kava on lisatud ka käesoleva kirja manusesse.

***

PUULPÜHÄ,8. oktoobri
IX Käsitüüettevõtlusõ foorum
Kell 9.00 – 00.00 Verska Kultuurikeskusõh
Avatu’ omma Setomaa ateljee’, võimalus osalõda tüütarõdõh ja kaia’ näütüsi.
Ettekande’ : Seto Käsitüü Kogo, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Seto Ateljee-Galerii, Kihnu Kultuuriruum, Mulgi Instituut, Vana Võromaa kultuurikoja käsitüütsõõr, OÜ Kagu Kudujad, OÜ Katusõkatja.
Andas vällä Käsitööettevõtlusavvuhind 2016 ja tähistadas Seto Käsitüü Kogo 10. sünnipäivä.
Päivä juhatas Timmo Margus, Setomaa Valdade Liit
Osalustasu: 10€ (sisaldas ateljeede külastuisi, ettekandit, toitlustust 3 kõrda ja õdagust kultuuriprogrammi).

Lisainhvo ja kirjapandminõ meiliaadressil kogo@setomaa.ee

Seto kultuuri nätäl. KAVA