Hädä tulõ', siis tulõ tä õgast paigast, ussist ja aknist.

Paasapäev

19.08.2017

Obinitsa

Paasapäeva eel 18. augustil on õhtune jumalateenistus ja ristikäik Obinitsa järve äärde.

19. augusti hommikul on jumalateenistus Obinitsa kirikus.

19. augusti õhtul on paasapäeva pidu külakeskuse juures.