Sikkõl sisu, lõõhkõl olõ-õi kurtki.

Seitsmes pühapäev pärast kolmainupüha teenistus

23.07.2017 10:00

Luhamaa kirik

 23. juulil kell 10 Luhamaa kirikus jumalateenistus

Seitsmes pühapäev pärast kolmainupüha