Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

Muuseumiöö

19.05.2018

Seto talumuuseum, Saatse seto muuseum, Obinitsa muuseum

Setomaa muuseumid tähistavad koos teiste Eesti muuseumidega muuseumiööd, igas muuseumis omamoodi. Uksed on külastajatele avatud 18.00-23.00, sel ajal tasuta.
Lisainfo: www.muuseumioo.ee