Lepä kannust kasu-ui' kõivo ja kõo kannust kasu-ui' leppä.

Värska Tantsulaps

25.05.2018

Värska Kultuurikeskus

Tähistame ühiselt tantsuhooaja lõppu ja ülemaailmset swingtantsupäeva. Kõigil tantsijatel on võimalus näidata aasta jooksul omandatut. Esinevad Värska Gümnaasiumi, Värska Kultuurikeskuse, Värska ANK-i tantsijad. Külalisesinejad VÄRSKA IGINOORED, Tantsutrupp MODUS jt. Kõigil on võimalik osaleda ühises tantsuõpitoas. Selgub parim noor tantsija nii poistest kui tüdrukutest ehk Värska Tantsulaps 2018.
Lisainfo: FB grupist Setomaa ja Kagu-Eesti tantsurahvas
või www.facebook.com/VarskaKultuurimaja