Ar' harinõt, sõs põrgoh kah hää.

Lindora laat

28.10.2018

Lindora teerist, Vastseliina

Esimest korda peeti Lindora laata selles teeristis sadakond aastat tagasi. Kaubad on tänapäeval teised kui algusaastatel - siis olid müügiks kariloomad, nüüd on aukohal kohalik käsitöö ja aiasaadused. Muidu laat nagu laat ikka. Huvitav selle poolest, et toimub vana traditsiooni järgi igal aastal samal kuupäeval, sõltumata nädalapäevast.
Traditsiooniks on kujunenud omanäoline kultuuriprogramm, mida pakuvad esinejad mitmelt poolt.
Lisainfo: www.vastseliinalinnus.eu