Tõbi k'au-ui puid pite, k'au rahvast pite.

Teenistus Luhamaa kirikus

29.07.2018 10:00

 29. juulil kell 10 Luhamaa kirikus

9.pühapäev pärast kolmainupüha