Kes käü, tuu pallö näge.

Teenistus Luhamaa kirikus

29.07.2018 10:00

 29. juulil kell 10 Luhamaa kirikus

9.pühapäev pärast kolmainupüha