Must üü kata-ai musta tüüd.

Komisjon

Setomaa Edendüsfondile esitatud taotlused vaatab läbi Setomaa Liidu nõukogu moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad

  • Vello Saar Seto Kongressi Vanemate Kogu esindajana
  • Aarne Leima Seto Kuningriigi kroonikogu esindajana
  • Urmas Sarja Setomaa vallavolikogu esindajana
  • Raul Kudre Setomaa vallavalitsuse esindajana
  • Rein Kooser annetajate esindaja (Annetajate esindaja loositakse välja nende hulgast, kes on annetanud vähemalt 50 eurot ning teatanud hiljemalt taotlusvooru tähtajaks aadressil info@setomaa.ee soovist osaleda komisjoni töös.)

Komisjon annab kõigile taotlejatele võimaluse esitleda oma projekti.