Asja tulõ ao pääle vaja, anku-ui asja ilma kätte.

Taotlejale

Setomaa Edendüsfond annab stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks ning toetusi ja laenusid projektidele, mis aitavad viia edasi elu Setomaal. Tutvu Setomaa Edendüsfondi korraga siin.

Taotlusi saab esitada kaks korda aastas, hiljemalt 1. aprillil või 1. oktoobril aadressil info@setomaa.ee. Taotlus tuleb esitada kinnitatud vormil (NB! Alates 28.11.2023 on kinnitatud uus taotlusvorm).

Komisjon palub taotlejatel tutvustada komisjonile oma projekti koha peal või komisjoni koosolekul.  

Rahastamisotsuse järel tuleb esitada Setomaa Liidule allkirjastatud kinnituskiri. Kinnituskirja allkirjastamise järel maksab Setomaa Liit taotlejale välja 90 protsenti toetusest/stipendiumist või laenu korral kogu laenusumma. 

Projekti elluviimise järel tuleb esitada projekti elluviimise kohta tagasiside. Pärast tagasiside esitamist maksab Setomaa Liit välja kümme protsenti toetusest/stipendiumist. 

Setomaa Edendüsfondile taotluse esitamise vorm

Toetuse, laenu, stipendiumi sihipärase kasutamise kinnituskirja vorm

Taotluse kasutamise tagasiside esitamise vorm