Vaiv ommõ vanast saia, vanal ommõ hüä ella.

Setomaa Edendüsfondist

Setomaa Liit on käivitanud Setomaa Edendüsfondi (SEF). Selle eesmärk on innustada Setomaal elavaid inimesi, tegutsevaid ettevõtjaid ja külakogukondasid teostama ideid, mis arendavad elu Setomaal. SEF kogub ja jagab selle eesmärgi teostamiseks rahalisi vahendeid. SEF tegutseb oma korra alusel, millega saab tutvuda siin.

SEF annab stipendiume õppe-, teadus- loome-, sporditööks; samuti toetusi ja laenusid projektidele, mille eesmärk aitab kaasa SEF eesmärgi saavutamisele. Taotlemise kohta loe siit lähemalt.

Taotlused vaatab läb Setomaa Liidu nõukogu moodustatud komisjon.

SEF võtab ülekandega vastu rahalisi annetusi eurodes nii juriidilistelt kui füüsilistelt isikutelt. Kui soovid aidata aktiivsetel inimestel edendada elu Setomaal, siis palun tee ülekanne Setomaa Liidu kontole EE657700771003363633 LHV Pangas või kasutades pangalinke. Kui annetad vähemalt 50 eurot ja soovid osaleda komisjoni töös, palun teata sellest aadressil info@setomaa.ee hiljemalt taotlusvooru tähtpäevaks, soovijate vahel loositakse välja üks koht.

Setomaa Liit on kantud Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Tulumaksuseaduse paragrahv 27 alusel võivad füüsilised isikud oma tulust maha arvata nimekirja kantud ühendusele tehtud annetused. Juriidilised isikud võivad nimekirja kantud ühendust maksuvabalt toetada kuni 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist või 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

Setomaa Edendüsfondi KORD