Kodo olõ-õi jänesest, õt iist ar' juusk.

Seltsi’ ja ühendüse’