Inemine mõtles ütsilde, jummal saat tõisilde.

Seltsi’ ja ühendüse’