Sõna köüt kinni, sõna päst priis.

Seltsi’ ja ühendüse’