Koh kott maah, sääl kodo; koh õdag, sääl üümaja.

Seltsi’ ja ühendüse’