Peläku-ui kahru, pelgä sõpru.

Seltsi’ ja ühendüse’