Mia löüt, tuu uma, mia varastõt, tuu võõras.

Seltsi’ ja ühendüse’