Kia pinnega magama lätt, tulõ kirpaga üles.

Seltsi’ ja ühendüse’