Jutul olõ-õi jakko, sõmal olõ-õi sõlme.

Seto kuningriik