Kel kirbu' söövä', tuu eis'ke sanna kütt.

Seto Kongress

Seto Kongress om Setomaa ja seto rahva esindüskogo. Seto Kongress arotas probleeme ja tege otsussit Setomaa kultuurilidsõ, majandusligu ja poliitilidsõ arõngu kotsilõ. Seto Kongress toimus kimmä kõrra perrä õga kolmõ aasta takast.

Viimäne, XI Seto Kongress toimu 9. oktoobril 2014 Verskah. XI Seto Kongressi ettekandõ’, eelnõu’, otsussõ’ ja tõõsõ’ materjali’ eesti keeleh: setomaa.ee

Vanõmbidõ Kogo

Õt täütä’ ummi otsussit ja lahendada’ tõisi probleeme, vali Seto Kongress Vanõmbidõ Kogo, koh om 13 liigõht ja mis tegutsõs vahtsõ kongressini. Vanõmbidõ Kogo vali hindä siäst päävanõmba, abivanõmba ja kirotaja.
Seto Kongressi Vanõmbidõ Kogo liikmõ’: Saarõ Vello, Sarvõ Õie, Leima Aarne, Valgu Meel, Taro Igor, Hõrna Aare, Matvei Arvi, Kudre Raul, Kala Ingrit, Itse Urmet, Hüdsi Silver, Pärnoja Ülle, Liivago Imre.

Vanõmbidõ Kogo päävanõmb om Saarõ Vello, vellosaar@spavarska.ee
Kirotaja om Sarvõ Õie, + 372 5625 2788, oie@sarv.ee