Vingjal tsial kõõ om viga.

Muusigalaagri Luha talo moro pääl (0)

Tõist aastakka oll Luha(maa) muusigalaagri, mia’ om mõtõld innekõkkõ noorilõ ja suurilõ. Luha taloh kõrrald kokkosaamisõ MTÜ Helivõlu, mia’ õgapäävätselt pidä Leima Anneli iistvidämisõl erämuusigakuuli Tartoh.

Laagrih opti kannõld, karmoškat, viiolit ja laulu. No’ om soomõ-ugri kultuuripääliina aastak, ja s´oo laagrigi’ oll tuu tähe all, sis kullõldi ja opti udmurdi muusikat ja kultuuri. Külälisoppajas oll kuulsa udmurdi rahvalaulik Korepanova Maria, kiä’ eis’ parhilla’ opp Eesti Muusigaakadeemia doktorantuurih. Mi poolõ päält opsi’ pillimängu Leima Matis, Ämarigu Evelin ja Linnakse Laura.

Laagrilisõ’, kedä oll mitmõlt puult üle Eesti, sai’ tiidä’ ja targõbast seto kultuuri kotusõ päält. Pääle ekskursiooni müüdä Setomaad käve küläh ka’ sootska Hõrna Aare, kinkõl oll üteh kultuuripääliina sümbol Tsirk. Laagrilisil oll suur au esinedä’ Soomõ Ugri Filmifestivali lõpõtamisõl Tsiistreh, koh helindedi edimäist udmurdi mängufilmi „Konkurendi’“ (Sopernitsõ, 1928). Kuki’ ruumi oll kitsalt ja pilli tull mängi’ Linamuusiumi tarõpääl, õnnahtu kõik väiga’ höste. Laagri sai läbi pühäpäävä kontserdiga’ Luha talo moro pääl.

Leima AarneKommentaarid

Kommentaare pole

Kommentaari lisamine

CAPTCHA
Kontrollkood