Paremp om suutäüs soolast ku maotäüs magõhõt.

Käsitüü