Saa-ai sitast siidi ja kanapasast kalõvat.

Käsitüü