Inne ku' külvä tahad, piäd ka kündmä.

Laulu- ja tandsupargi’