Küllä külest saat iks küüdsitä, nälä külest saa-ai näpistä.

Seto küük