Ku' juvva tahat, om vesi ka mesi.

Setomaa Valdu Liit

MTÜ Setomaa Valdu Liidu (SVL) om loonu nelli kohalikku umavaltsust: Meremäe vald, Miktämäe vald, Miss´o vald, Verska vald. SVL om luudu 28.01.1994. 

SVL päämitsõ’ tegevüssuuna’ omma’

  • hoita alalõ’, edendädä’ ja tutvustada’ seto etnilist kultuuri,
  • toetada’ Setomaa sotsiaalsõt ja majanduslikku arõngut ja tetä’ siih ello parembast.arõndada’ opmis- ja ettevõtlusvõimaluisi,
  • esindädä’ ja kaitsa’ Setomaa elänikõ ütitsit huvvõ õgah elovaldkunnah ni arõndada’ tuualast kuuhtüüd.

Õt saavutada’ ummi iihmärke, kõrraldas SVL üritüisi ja kooltuisi, tell´ uuringit ja analüüse. SVL koordiniir´ Setomaal organisatsioonõ ja valdu vaihõlist kuuhtüüd. SVL om osalinõ pall´odõh kohaligõh ja rahvusvaihõlistõh projekteh.

SVL põhikiri (eesti keeleh)

SVL kõõ korgõmb organ om üldkuuholõk, minkõ moodustasõ’ vallavolikogodõ nimetet volikogo liikmõ’.

Üldkuuholõkidõ vaihõl suunas SVL tüüd nõukogo, midä võtt iist üts vallavanõmb, kiä vaeldus rotatsiooni kõrrah õga aasta.

Setomaa Valdu Liidu tegevorganil om juhatusõh kats liigõt. Juhatusõ liikmõ’ omma’ Timmo Margus ja Hõrna Aare.

Kontakti'

aadress

Obinitsa 65301, Meremäe vald, Võru maakond
e-post info@setomaa.ee
telefon +372 5622 2886 (Timmo Margus, juhatusõ esimiis)
telefon +372 5622 2348 (Hõrna Aare, juhatusõ liigõ')
telefon +372 510 6664 (Tullus Kaja, kirotaja)