Hüäh eloh läät kõrgis ja uhkõs, ristih hiidät meele, jäät ullis.