Jummal hoia kohtu iist ja tohtri iist.

Soomõ-ugri kultuuripääliin

Soomõ-ugri kultuuripääliin 2015 on Obinitsah Setomaal. 11. augustil valiti Helsingih soomõ-ugri noorteühendüse MAFUN kongressil soomõ-ugri kultuuripääliinnas 2015 Obinitsa Setomaal.

Kuuh Obinitsaga kandidiirseq 25 miljoni soomõ-ugrilasõ pääliinas kaq 64 000 elänikuga Ungarih asuv Veszprém`i liin ja Vinnemaal Karjalah olõv 500 elänikuga Vuokkiniemi külä.

Soome-ugri kultuuripääliina valiti tõist kõrda. 2013. aastal oll pääliinas Udmurdimaal olõv Starõje Bõgi külä. Soome-ugri kultuuripääliina projekt om kavandõt rahvuspiirkondõ arõngu hoogustamisõs ni neist hüä pildi luumisõs.

Kae soomõ-ugri kultuuripääliina 2015 - Obinitsa Setomaal kodolehte