Varsah võtt, vanhudsõni' pidä.

Sündmused Setomaal