Tühi pung om kõige rasehemb üteh kanda.

Sündmused Setomaal