Sõna ütle mõtõldõh, jalg panõ kaeldõh.

Sündmused Setomaal