Surm võta ka-ai siält, koh midägi olõ-õi.

Sündmused Setomaal