Ku puut' küläh, sis lätt külä rikkast, a ku kõrts küläh, sis jääs külä vaesõst

Sündmused Setomaal