Annat perse teisele sittu', situ' ess' hot' läbi küleluiõ.

Sündmused Setomaal