Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

Sündmused Setomaal