Saada' turak turulõ, aja poti purulõ.

Sündmused Setomaal