Põrguh ka om hüä, ku õnne ar' jovvat harineda.

Sündmused Setomaal