Kõikõ ilma saa-ai kõrraga üska haarata'.

Sündmused Setomaal