Hindä meelest om õgaüts' hüä, tõõsõ meelest massa-ai' sitaga' pirrutukandki'.

Setomaa. Unique and genuine

2014 saw the publication by the Seto Institute of the first English-language overview of Seto region.
http://setoinstituut.ee/pdf/setomaa_unique_and_genuine.pdf/