Hädä aja härä kaivu, nälg soe karja.

Sündmused Setomaal