Teed õks veitkesegi, õks inäb ku ilma.

Sündmused Setomaal