Mõistlik mees elas esi ja lask ka tõisel ellä.

Setomaa Liit

28. jaanuaril 1994. aastal asutati mittetulundusühing Setomaa Valdade Liit (reg nr 80006577). Organisatsiooni kuulusid neli kohalikku omavalitsust (Meremäe, Mikitamäe, Misso ja Värska vald). 

Pärast 2017. aasta haldusreformi läks nende liikmelisus üle Setomaa vallale ja Rõuge vallale. Rõuge vald lahkus 2017. aasta lõpus SVL liikmeskonnast ning liikmeks astus MTÜ Seto Kongressi Tugiühing.

Setomaa Liidu liikmed on Setomaa vald ja MTÜ Seto Kongressi Tugiühing. 2018. aasta alguses muutis organisatsioon nime - uus nimi on Setomaa Liit.

Setomaa Liidu eesmärk on:

  • Seto etnilise kultuuri säilitamine, edendamine ja tutvustamine, kultuuripärandi väärtustamine;
  • Setomaa sotsiaalse ja majandusliku arengu toetamine ning ühiskondlik heaolu parendamine;
  • Setomaa elukeskkonna väärtustamine, õppimis- ja ettevõtlusvõimaluste arendamine;
  • Setomaa elanike ühishuvide esindamine ja kaitsmine kõigis eluvaldkondades, sellealase koostöö arendamine.

Setomaa Liidu põhikiri

Setomaa Liidu hangete kord

Setomaa Liidu kontaktandmed:

Kesktänav 20, Obinitsa 65301, Setomaa vald, Võru maakond; info@setomaa.ee

Setomaa Liidu üldkoosolekul esindavad liikmeid:

  • Urmas Sarja (Setomaa vald)
  • Vello Saar (MTÜ Seto Kongressi Tugiühing)

Setomaa Liidu nõukogu:

  • Raul Kudre (nõukogu esimees)
  • Aarne Leima
  • Margus Linnamäe

Setomaa Liidu juhatus:

Margus Timmo, juhatuse esimees, 5622 2886, timmo@kagureis.ee
Aare Hõrn, juhatuse liige, kultuurinõunik, 5622 2348, aare@setomaa.ee

Kirotajana töötab Setomaa Liidus Kaja Tullus, 510 6664, kaja@setomaa.ee