Ukõ pelgäs, et tõõsõ rõiva' tälle purõva'.

Projektid