Süü nigu sülätäs, tii tüüd nigu tehnatäs.

  • MTÜ Setomaa Liit
e-post info@setomaa.ee
telefon 1 +372 5622 2886 (Margus Timmo, juhatuse esimees)
telefon 2 +372 5622 2348 (Aare Hõrn, juhatuse liige)
telefon 3 +372 510 6664 (Kaja Tullus, kirotaja)
  • MTÜ Setomaa Turism
e-post turism@setomaa.ee
telefon 1 +372 5682 1268 (turismiinfo)
telefon 2

+372 5622 0903 (Elin Priks, tegevjuht)

veebileht www.visitsetomaa.ee 
  • MTÜ Seto Käsitüü Kogo
e-post kogo@setomaa.ee
telefon +372 5620 0076 (Ingrit Kala, tegevjuht)
veebileht www.kogo.ee
  • MTÜ Piiriäärne Energiaarendus
e-post urmo@pea.ee
telefon +372 5309 3061 (Urmo Lehtveer, tegevjuht)
veebileht www.pea.ee
  • MTÜ Taarka Pärimusteater
e-post taarkateater@setomaa.ee; riin.tammiste@gmail.com
telefon 1 +372 5660 6432 (Riin Tammiste, tegevjuht)
telefon 2 +372 524 2080 (Eve Ellermäe, juhatuse esimees)
veebileht taarkateater.ee
  • SA Seto Instituut
e-post info@setoinstituut.ee
telefon 1 +372 518 2411 (Ahto Raudoja, tegevjuht)
telefon 2 +372 5627 3889 (Helen Külvik, kirotaja)
veebileht www.setoinstituut.ee
  • Setomaa ettevõtluskonsultant SA Võrumaa Arenguagentuuris
e-post aarne.leima@setomaa.ee
telefon +372 5322 6961 (Aarne Leima)
veebileht vaa.ee