Ul'li petetäs ar' ubinaga, tarka jovva-ai taalrigagi.

MTÜ Setomaa Liit

e-post        info@setomaa.ee
telefon 1    +372 5622 2886 (Margus Timmo, juhatuse esimees)
telefon 2    +372 5622 2348 (Aare Hõrn, juhatuse liige)
telefon 3    +372 501 1481 (Tarmo Kriis, majandusnõunik)
telefon 4    +372 510 6664 (Kaja Tullus, kirotaja)

MTÜ Setomaa Turism

e-post        turism@setomaa.ee
telefon 1    +372 5682 1268 (turismiinfo)
telefon 2    +372 5290 261 (Aarne Leima, tegevjuht)
veebileht    www.visitsetomaa.ee

MTÜ Seto Käsitüü Kogo

e-post       kogo@setomaa.ee
telefon      +372 5620 0076 (Ingrit Kala, tegevjuht)
veebileht   https://kogo.seto.ee/et/about/

MTÜ Seto Küük

e-post       kyyk@setomaa.ee
telefon      +372 5298 643
veebileht   https://www.setokyyk.ee/

SA Seto Instituut

e-post       info@setoinstituut.ee
telefon 1   +372 5182 411 (Ahto Raudoja, tegevjuht)
telefon 2   +372 5627 3889 (Helen Külvik, kirotaja)
veebileht   www.setoinstituut.ee

Setomaa ettevõtluskooordinaator Võrumaa Arenduskeskuses

e-post       iris.haiba@setomaa.ee
telefon      +372 5322 6961
veebileht   https://vorumaa.ee/

MTÜ Piiriäärne Energiaarendus

e-post       urmo@pea.ee
telefon      +372 5309 3061 (Urmo Lehtveer, tegevjuht)
veebileht   www.pea.ee

MTÜ Taarka Pärimusteater

e-post       taarkateater@setomaa.ee; kelly@yliopilasteater.ee
telefon      +372 5303 8295 (Kelly Kittus, tegev juht)
veebileht   taarkateater.ee

Seto kaubamaja (Seto Infoselts)

e-post       info@setokaubamaja.ee
telefon      +372 5046 423 (Rein Järvelill, juhataja)
veebileht   setokaubamaja.ee