Soel õks uma' laulu'.

  • MTÜ Setomaa Liit

e-post info@setomaa.ee
telefon 1 +372 5622 2886 (Margus Timmo, juhatuse esimees)
telefon 2 +372 5622 2348 (Aare Hõrn, juhatuse liige)
telefon 3 +372 501 1481 (Tarmo Kriis, majandusnõunik)
telefon 4 +372 510 6664 (Kaja Tullus, kirotaja)
  • MTÜ Setomaa Turism

e-post

turism@setomaa.ee

telefon 1

+372 5682 1268 (turismiinfo)

telefon 2

+372 5622 0903 (Elin Priks, tegevjuht)

veebileht

www.visitsetomaa.ee 

  • MTÜ Seto Käsitüü Kogo

e-post

kogo@setomaa.ee

telefon

+372 5620 0076 (Ingrit Kala, tegevjuht)

veebileht

https://kogo.seto.ee/et/about/

  • MTÜ Piiriäärne Energiaarendus

e-post urmo@pea.ee
telefon +372 5309 3061 (Urmo Lehtveer, tegevjuht)
veebileht www.pea.ee
  • MTÜ Taarka Pärimusteater

e-post taarkateater@setomaa.ee; riin.tammiste@gmail.com
telefon 1 +372 5660 6432 (Riin Tammiste, tegevjuht)
telefon 2 +372 524 2080 (Eve Ellermäe, juhatuse esimees)
veebileht taarkateater.ee
  • SA Seto Instituut

e-post info@setoinstituut.ee
telefon 1 +372 518 2411 (Ahto Raudoja, tegevjuht)
telefon 2 +372 5627 3889 (Helen Külvik, kirotaja)
veebileht www.setoinstituut.ee
  • Setomaa ettevõtluskooordinaator Võrumaa Arenduskeskuses

e-post iris.haiba@setomaa.ee
telefon +372 5322 6961 
veebileht https://vorumaa.ee/
  • Seto kaubamaja (Seto Infoselts)

e-post                    info@setokaubamaja.ee

telefon                   +3725046423 (Rein Järvelill, juhataja)

veebileht                setokaubamaja.ee