Jumal korgõh, kuningas kaugõh, hädä ei ole kellelegi kaevata.

Uuringud ja ettekanded