Võõra hobõsõ säläst õks maaha tõugatas.

Uuringud ja ettekanded