Suunahka massa-ai murõhtada, õt ar kulus.

Uuringud ja ettekanded