Kala' tulõ-õi kuiva pääle, ku' viist mõista-ai püüdä'.