Hädä tulõ', siis tulõ tä õgast paigast, ussist ja aknist.