Vaiv tege vanas, mure muut mullas.

UNESCO ja leelo

2009. aastal kandis UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimistusse seto leelo ehk seto traditsioonilise mitmehäälse laulukultuuri. 

Seto leelo tutvustamiseks ja õppimiseks on loodud veebileht laul.setomaa.ee.

Seto leelo tutvustus UNESCO andmebaasis 
Seto leelot tutvustav video

Seto leelo vaimse kultuuripärandi nimistu kontekstis 
Seto leelost ja kandetaotlusest Rahvakultuuri Keskuse kodulehel  

Leelokoore ja lauljaid ühendab 2008. aastal loodud Seto Leelotarku Kogo, mille juhataja on Õie Sarv.