Kui kats kaklõsõ, saa kolmas man pessä.

Seto Instituut

Sihtasutus Seto Instituut on 2010. aasta kevadel loodud organisatsioon, mille ülesandeks on koordineerida ja edendada Setomaa ja seto kultuuri alast teadustööd, samuti tutvustada teadustööde tulemusi laiemale avalikkusele. Seto Instituut avaldab trükiseid, korraldab teadusteemalisi üritusi ja seto kultuuri alast õpet, tehes koostööd teiste Setomaa asutuste ja inimestega. Instituudi kabinet asub Värskas Seto Talumuuseumi tsäitarõ esimese korruse paremas otsas.

Sihtasutus Seto Instituudi nõukogu koosneb üheteistkümnest liikmest. Need on:

 • Heiki Valk (nõukogu esimees, Setomaa teadusnõukogu esindaja)
 • Vello Lõvi (Seto Kongressi esindaja)
 • Margus Timmo (Seto Valdade Liidu esindaja)
 • Vello Jüriöö (Setomaa koolide esindaja)
 • Eve Ellermäe (Setomaa muuseumide esindaja)
 • Anton Pärn (Kultuuriministeeriumi esindaja)
 • Paul Hagu (Setomaa teadusnõukogu esindaja)
 • Nikolai Laanetu (Setomaa teadusnõukogu esindaja)
 • Mare Piho (Setomaa teadusnõukogu esindaja)
 • Elvi Nassar (Setomaa teadusnõukogu esindaja)
 • Taive Särg (Setomaa teadusnõukogu esindaja)

Seto Instituudi tegevjuht on Ahto Raudoja.

Seto Instituudi põhikiri

Kontakt

Ahto Raudoja
Instituudi aadress: Pikk 56, Värska alevik 64001 Värska vald, Põlva maakond
Telefon: +372 518 2411
E-mail: raudahto@gmail.com

www.setoinstituut.ee