Kergemb kedägi laita ku kitta.

Näitus: Setomaa fotodel 1918-2018

Viimased sada aastat on Setomaa jaoks olnud suurte muutuste aeg, seda nii poliitilises kui ka kultuurilises mõttes.

21 fotost koosnev annab väikese ülevaate viimase sajandi jooksul toimunud olulistest ajaloosündmustest ning aset leidnud muutustest ja arengutest Setomaal/Petserimaal. Iga kümnendit kajastab kaks pilti. Fotod pärinevad muuseumidest, arhiividest ja erakogudest. Näituse koostamisel olid suureks abiks Tiiu Kunst, Helen Külvik, Irina Orehhova, Henry Timusk ja Toomas Tuul.

Näitus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Näituse koostaja
Ahto Raudoja
SA Seto Instituut

Выставка Сетомаа на фотографиях 1918 – 2018 гг.

Exhibition Setomaa on photos, 1918‒2018