Puu lää-äi maalõ üte lastuga ja kaup lää-äi kokko üte sõnaga.