Ku sulõga ar kirotad, sis mahha rao-oi inäp kirvõgage.