Varas jätt viil vajagi saina, tuli jätä-äi' tuudki.