Peremiis, kiä hoolitsõs kassi iist, hoolitsõs ka hobõsõ iist.