Mägi mäega saa-ai kokko, ineminõ inemisõga või kokko saia'.