Kivilegi jääs tsopp külge, kohe alati pääle tsilkelles.