Toovotus om tubli miis, täütmine tsurakene.

Setomaa kohabränd

Logo toob esile Setomaale nii ajalooliselt kui ka tänapäeval tunnusliku ornamentika - meie oma lipu mustrimotiivi, mida me usume meile, meie maale ja meie peredele, aga miks mitte ka meie külalistele toovat:

  • õnne ja viljakust (kaheksa), mida iga seto pere vajab edasikestmiseks ja omakultuuri hoidmiseks
  • usku ja kaitset (rist), mida oleme Setomaal läbi ajaloo keerdkäikude ikka ja alati vajanud
  • kokkuhoidmist ja kindlustunnet (ruut), mille sümboliks ning samas eluliseks vajaduseks aegade vältel on seto kindlustalu.

Vaata Setomaa brändiraamatut

Setomaa logode alla failid laadimiseks:
Setomaa logo PUNANE/vektorgraafikas,  VALGE/vektorgraafikas
Setomaa logo tunnuslausega kimmäs kotus PUNANE/vektorgraafikasVALGE/vektorgraafikas
Setomaa logo tunnuslausega authentically yours PUNANE/vektorgraafikasVALGE/vektorgraafikas