Ku olt susi suulõ, sis olõ ka kahr tüüle.

Business meets culture in Setomaa - Kohalikul kultuuripärandil põhineva ettevõtluse arendamine ja propageerimine Setomaal

Aastatel 2006-2007 viisid Setomaa Valdade Liit ja Petseri rajooni administratsioon ellu projekti "Kohalikel kultuuritraditsioonidel põhineva ettevõtluse arendamine ja propageerimine Setomaal" (lühidalt: "Business Meets Culture in Setomaa")

Projekti eesmärgid:

Üldine eesmärk: Setomaale omastel traditsioonilistel käsitööoskustel tugineva ettevõtluse arendamine ning teenindussektori loomine. 

Eesmärgid:

 • Selgitada välja ja kaardistada Setomaa käsitööoskuste säilumise hetkeseis
 • Viia läbi kompleksne 16-päevane ettevõtluskoolitus, mille raames 20 ettevõtjat saab vajalikud baasteadmised ettevõtte käivitamiseks ja juhtimsieks.
 • Viia läbi kogenud käsitöömeistrite juhendamisel 20-päevane käsitööõpe 20 inimesele, kes kavatsevad käsitööga elatist teenida.
 • Korraldada projektis osalenud käsitööliste osalemist Lindora, Irboska ja Petseri laadal ning anda välje neid tutvustav reklaammaterjal.
 • Korraldada laste suvekursus käsitööoskuste propageerimiseks 2007. aasta suvel
 • Luua kontakte Ida-Petserimaa ja Lääne-Setomaa käsitöö tegijate ning turundajate vahel.

Projekti finantserijad:

Euroopa Ühenduse algatus INTERREG, Siseministeerium, Setomaa Valdade Liit

Projekti lühikirjeldus:

Projekti käigus koolitati 40 ettevõtlikku traditsioonilise käsitöö (seto tekstiil, naha parkimine, lubjakivi töötlmine ja ehitus, seto hõbeehete valmistamine, keraamika, puitarhitektuur vms) huvilist inimest Eestimaa ja Venemaa poolelt. Koolituse läbiviimisel kasutati käsitöömeistrite abi.

Teine oluline rõhuasetus oli ettevõtlusel ja turustamisoskustel. Eesti ja Vene poolel viidi läbi 8 kuud kestev ettevõtlusalane koolitusprogramm, mille käigus omandati teadmised äriideede käivitamiseks, tootmise arendamiseks ning käsitöötoodangu (loomingu) müügiks. Koolituste vahelisel ajal pakkusid mentorid tuge koolitusel omandatud materjali analüüsimisel ja kinnistamisel. Koolitusel osales 20 ettevõtlikku inimest Eestis ja 20 Venemaal. 

Osalejatele korraldati kohtumisi kogemuste vahetamiseks nii omavahel kui ka üle piiri. Oma toodangu tutvustamiseks ja turustamiseks said värsked käsitööettevõtjad projekti raames toetust osalemiseks Lindora, Petseri ja Irboska laatadel. Projekt toetas piirkonnas valmistatavat käsitöö kataloogi valmimist.

Projekti ajakava:

 1. Projekt ettevalmistamine ja teavitamistegevused: veebruar – september 2006
 2. Uuring käsitöövaldkondade ja meistrite kohta: juuni - august 2006
 3. Konkurss ettevõtluskoolitusel osalemiseks: juuni 2006
 4. Käsitöövaldkondade ja meistrite valik: juuni – juuli 2006
 5. Mentorite valik ettevõtluskoolituse jaoks: juuni – juuli 2006
 6. Konkurss käsitöökoolitusel osalemiseks: juuli – august 2006
 7. Ettevõtluskoolituse täpse ajakava koostamine: juuli 2006
 8. Käsitööõppe täpse ajakava koostamine: august 2006
 9. Mentorite ettevalmistamine ja täiendav juhendamine: august 2006
 10. Ettevõtluskursused (8 x 2 päeva): september 2006 – mai 2007
 11. Meistrite juures kästööõpe (4 x 5 päeva): september – detsember 2006
 12. Irboska laadal osalemine: juuni 2007
 13. Laste käsitöölaager: august 2007
 14. Petseri laadal osalemine: august 2007
 15. Lindora laadal osalemine: oktoober 2007
 16. Projekti kokkuvõtete tegemine: september – detsember 2007

Projekti lühikirjeldus inglise keeles