Ku andas, sis võta, ku pessetäs, sis pakõ.

EAÕK Värska Georgiuse Kogudus

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Värska Georgiuse kogudus

Koguduse pühakojad:

 • Värska püha Georgiose (Jüri) kirik
 • Laossina Jumalasünnitaja Sündimise tsässon
 • Mikitamäe püha apostel Tooma tsässon
 • Rääsolaane prohvet Eelija tsässon
 • Usinitsa Jumalasünnitaja Kaitsmise tsässon
 • Suurõ-Rõsna püha Anastasia tsässon
 • Väiko-Rõsna õiglase Anna tsässon
 • Podmotsa Nelipühi tsässon
 • Treski Eelkäija Ristija Johannese tsässon
 • Säpinä püha Anastasia tsässon

Vaimulikud:

preester Sakarias Leppik
tel: +372 56 649999
e-mail: sakarias@eoc.ee

diakon Kallistratos Vahtramäe

Koguduse aadress:
Allika 2, Värska, Värska vald 64001, Põlvamaa
tel: 79 64788
reg nr: 80210875

Koguduse juhatuse liikmed:

 1. preester Sakarias Leppik, juhatuse esimees
 2. preester Peeter Uibo
 3. Ilme Perve
 4. Maie Pedjak
 5. Peeter Vaidla
 6. Jakob Maripuu
 7. Valve Poolak

INFO KOGUDUSE AJALOO JA TOIMUVATE JUMALATEENISTUSTE KOHTA:

www.eoc.ee/est/esileht/piiskopkonnad