Kui põrst pakutas, sis olgu kott valmis.

Kuulutused

Lisa kuulutus

 • Konkurss Setomaa Muuseumid direktori ametikohale

  Setomaa vallavalitsus on välja kuulutanud konkursi Setomaa Muuseumid (Seto Talumuuseumi ja Obinitsa Muuseumi liitmisel moodustuv valla allasutus) direktori kohale.

  Loe lähemalt Setomaa valla kodulehe https://setomaa.kovtp.ee/ rubriigist "Vabad töökohad"

  Dokumentide esitamise tähtaeg on 02.12.2018

  Kaja Tullus / 5106664 / kaja@setomaa.ee

 • Hankekonkurss õppereisi korraldamiseks Ahvenamaale

  MTÜ Setomaa Liit on algatanud hanke Setomaa arenguprogrammist rahastatava projekti „Ahvenamaa õppereis“ raames 2019. aasta maikuus 32-36 inimesest koosnevale grupile 5-päevase õppereisi korraldamiseks.
  Pakkumusele ja pakkujale seatud tingimused on kirjeldatud failis "Pakkumuskutse"
  Pakkumus tuleb esitada meiliaadressil info@setomaa.ee hiljemalt 22.novembril 2018 kell 12.00.

  Kaja Tullus / 5106664 / kaja@setomaa.ee